banner
Hem > Om oss > Miljöpolicy

Miljöpolicy


Nordic Auto EL AB jobbar mot en hållbar utveckling och vill påverka miljön så lite som möjligt och alltid sträva efter att:

  •        Uppfylla de av myndigheterna fastställda krav med god marginal
  •         I partnerskap med kunderna söka efter de transportalternativ som är mest skonsamma mot miljön.
  •         Välja miljöanpassat och återvinningsbart material.
  •         Beakta miljöaspekterna vid investeringar och inköp av varor och tjänster.
  •         Prioritera arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön.
  •         Sälja produkter som håller hög miljömässig standard.
  •        Ställa krav på och aktivt påverka leverantörer, kunder och andra samarbetspartner att tillverka och använda produkter med minimal belastning på miljön.
  •         Arbeta med ständiga förbättringar och aktivt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos anställda. 

 

Vision miljöarbetet

Nordic Auto El skall alltid eftersträva efter att uppnå minimal miljöpåverkan. Vi följer den fastlagda miljöpolicyn och prioriterar dessa frågor utifrån driftsekonomiska ramar. Miljöledningssystemet skall vara ett dokument i förändring och ständigt anpassas efter ny teknik, ny kunskap och nya värderingar.

 Miljöaspekter

Nordica Auto El har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt.

 Återvinning

Företagets verksamhet är till största delen av verkstadskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis emballage, elektronik, papper och batterier.

Företaget strävar efter att minska mängden avfall och det som uppkommer skall återvinnas på miljöriktigt sätt.

  Inköp

Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten så Nordic Auto El kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system skall miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvarorna som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.

 Energi

I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Nordic Auto El arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska vara miljömärkt.

Leverantörer

Nordic Auto El:s leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av utgången eller kassarad utrustning. Nordic Auto El ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.

 Kemikalier

Ifall kemikaliska medel används ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.

 Resor

Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg, användande av alternativ till resor såsom videokonferenser samt val av fordon med lägre miljöpåverkan.

Sök

Nyheter

2016-10-24 Öppettider Allhelgona

Öppettider Allhelgona 2016...

2016-03-21 Öppettider påsken 2016

Påsken är snart här och våra öppettider kan ni se nedan. Vi vill önska...

» Fler nyheter
PhilipsSWFHellaVDO DaytonThuleDräger
Om Företaget | Kontakta oss
©2016 Nordic Auto EL ABValiderad CSS 3 Validerad XHTML 1.0 Transitional